Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Atestarea asistentului maternal profesionist

Descriere procedură

Serviciul Management de Caz pentru Copii asigură protecția copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copiilor lipsiți, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi, inclusiv a copiilor cu nevoi speciale (copii cu dizabilități, copii abuzați/neglijați, copii cu tulburări de comportament, copii cu boli cronice etc.) de către un asistent maternal profesionist/familie, la domiciliul său si serviciu de tip rezidential.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată cu îndeplinirea condițiilor stabilite de lege, dar și a criteriilor suplimentare aprobate de nivelul DGASPC Galați, care prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său asigură creșterea, îngrijirea și educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.

Persoanele cu domiciliul pe raza teritorială a județului GALAȚI, interesate să devină asistent maternal profesionist, depun la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați o cerere de evaluare a capacității lor însoțită de documentele menționate mai jos.

Atestatul de asistent maternal profesionist este valabil 3 ani și este eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului Galați.

Căi de atac

Persoana care se considera neîndreptățită de răspunsul primit din partea DGASPC Galați se poate adresa instanței de contencios administrativ în temeiul Legii nr. 544/2004
Date de contact
Str. Brailei nr. 138B, Galați
Telefon: 0236 311 086 / 0372 848 112
Fax: 0236 479 476
Email: secretariat@dgaspcgalati.ro
Site: www.dgaspcgalati.ro

Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati,Județ GALATI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1PrezentareScurtă prezentare a tuturor persoanelor cu care locuiește solicitantul în care să se menționeze numele, prenumele și data nașterii acestora, precum și gradul lor de rudenie cu solicitantul
Document scanat-
2Document justificativ locuință
Un document care să ateste dreptul de folosință al solicitantului asupra locuinței, respectiv:
- titlul de proprietate sau contract închiriere
- declarație notarială a titularului dreptului de proprietate prin care acesta recunoaște solicitantului un drept de folosință asupra locuinței, cunoscând specificul profesiei de asistent maternal profesionist
Document scanat-
3Copie acte de stare civilăCopii ale actelor de stare civilă pentru solicitant și membrii familiei sale (certificate de naștere, certificat căsătorie)
Document scanat-
4Copie acte de identitateCopii ale actelor de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei/persoanelor care locuiesc cu solicitantul
Document scanat-
5Acte de studiiCopie acte de studii care să ateste nivelul educațional al solicitantului (minim 10 clase)
Document scanat-
6Adeverințe medicaleAdeverințe medicale care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor cu care locuiește, din care să rezulte că nu suferă de boli cronice transmisibile
Document scanat-
7Cazier judiciarCertificate de cazier judiciar ale solicitantului și ale persoanelor cu care locuiește, din care să rezulte că nu au suferit condamnări
Document scanat-
8Adeverință venitAdeverință venituri ale familiei
Document scanat-
9Declarație pe propria răspundere
Declarație cu privire la faptul că nu se află în situația de părinte decăzut din drepturile părintești sau de părinte al cărui copil a fost declarat abandonat
Document scanat-
10CaracterizăriCaracterizările vor cuprinde datele de identitate, adresele și nr de telefon ale persoanelor care scriu recomandările pentru ca acestea să poată fi verificate (de preferat 3 caracterizări)
Document scanat-
11Declarații ale membrilor familieiDeclarațiile membrilor familiei cu vârsta de peste 18 ani vor conține acordul acestora cu privire la intenția solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist
Document scanat-
12CerereCererea de evaluare a capacității persoanei fizice de a deveni asistent maternal profesionist
Formular predefinit
13Curriculum vitaeCurriculum vitae al solicitantului cu date generale despre acesta si familia sa, nivelul studiilor, experiența anterioara, aptitudini/abilități
Formular predefinit
14Consimtământul persoanei privind prelucrarea datelor cu caracter personalAcordul privind prelucrarea datelor cu caracter personalFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de asistent maternal profesionistDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
2Hotărârea de Guvern nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist
3Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesie reglementată conform Hotărârii Guvernului nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si a statutului de asistent maternalCardul Profesional EuropeanCalitatea de asistent maternal profesionist nu se poate recunoaste utilizand Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleDetalii se gasesc în secțiune Descriere procedura

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.