Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Acordare indemnizatie crestere copil pana la varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap

Descriere procedură

Întocmirea dosarelor de indemizația creșterea copilului, stimulent de inserție, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului cu vârstă între 3-7 ani (copil cu dizabilitate), sprijin lunar pentru îngrijire copil 0-3 ani, sprijin lunar pentru îngrijire copil 3-7 ani. Dosarele se transmit  pe baza borderou către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamt.

Căi de atac

În cazul unui litigiu intre beneficiar si Primăria Comunei Săbăoani sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Str. Unirii, nr. 157, loc. Tamaseni, com. Tamaseni, jud. Neamt
Telefon: 0233 749 494
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com
Instituţia responsabilă
Primaria Comunei Tamaseni,Județ NEAMT
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copie carte identitate parinti

Conform cu originalul

Atasament-
2Copie certificat de casatorie

Conform cu originalul

Atasament-
3Copie certificat de nastere copil

Conform cu originalul

Atasament-
4Copii certificate sau carte identitate pt. ceilalti copii

Conform cu originalul

Atasament-
5Cerere adresata angajatorului, de intrare in concediul de crestere a copilului care sa aiba nr.de inregistrare si sa fie aprobat de conducere (copie)

Conform cu originalul

Atasament-
6Decizia angajatorului prin care se suspenda contractul de munca pe perioada concediului de ingrijire a copilului(2 ani)(ORIGINAL)

Document scanat

Atasament-
7Extras de cont in original(pt plata in cont)

Document scanat

Atasament-
8Certificat de încadrare în grad de handicap

Doar pentru copiii încadrați în grad de handicap. (copie).

Atasament-
9In cazul P.F.A.
 - Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate(C.A.S) cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitatea (sarcina + lăuzie) sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate
Adeverinţe de la Administraţia Finanţelor Publice - din care să rezulte veniturile realizate în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei naşterii copilului sau după caz dovada venitului calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului;
Decizii de impunere de la Administraţia Finanţelor Publice  pentru ultimii 2 ani fiscali anteriori naşterii copilului  din care sa rezulte data începerii activitaţii,
Declaratia Unică, pe ultimii 2 ani fiscali anteriori datei nasterii copilului.
Decizia de suspendare sau  încetare a activităţii, declaratia 070,  de la Administraţia  Finanţelor Publice;
(COPII)


Document scanat-
10Pentru Studente, absolvente de facultate, eleve etc :
-ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMINT, CARE SA ATESTE FRECVENTAREA CURSURILOR LA  ZI  FARA INTRERUPERE, PANA LA DATA SOLICITARII IN ANUL ANTERIOR DATEI NASTERII COPILULUI 
SAU DIPLOMA DE ABSOLVIRE INSOTITA DE FOIA MATRICOLA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMINT SUPERIOR  DACA A ABSOLVIT FACULTATEA IN  ANUL ANTERIOR DATEI NASTERII COPILULUI DACA SE AFLA INTR-UNA DIN  PERIOADELE ASIMILATE
 m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor 
(COPII)


Document scanat-
11Declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri supuse impozitului
- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CA NU REALIZEAZA VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI
În cazul în care tatăl solicită îndemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate )


Document scanat-
12Concediu medical


Ultimul concediu medical al mamei


Document scanat-
13CerereFormular predefinit
14Adeverinta angajator(sa se completeze telefonul, unitatea, CUI si adresa)

Document scanat

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1NotificareNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu norme metodologice - actualizata
2HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
3Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.