Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Rectificarea autorizaţiei de interpret şi traducător eliberate de către Ministerul Justiţiei

Descriere procedură

Scopul procedurii: Procedura este destinată îndreptărilor materiale din cuprinsul autorizaţiei eliberate în temeiul Legii nr. 178/1997 (scrierea greşită a numelui, a CNP-ului, datei naşterii, numelui părinţilor etc.).

 

Beneficiarii procedurii: interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției

Instituţie responsabilă - Ministerul Justiţiei

 

Depunere cerere


Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare, prin oricare dintre următoarele modalităţi:

      -prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe);

   

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

 

      -prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);

 

      -personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri)

    - la registratura Ministerului Justiţiei. Program depunere actehttp://www.just.ro/contact/

 

Etapele procedurii

      I.Verificarea cererii

      II.Emiterea ordinului ministrului justiţiei de rectificare

     III.Comunicarea autorizaţiei întocmite în urma rectificării, prin intermediul serviciilor poştale (CN „Poşta Română” S.A).

 

Informaţii suplimentare privind procedura sunt publicate pe website-ul Ministerului Justiţiei

http://www.just.ro/procedura-incetarii-calitatii-de-interpret-si-traducator-autorizat-la-cerere/

 

Lista interpreților și traducătorilor autorizați, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată, gratuit, prin accesarea următorului link: http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspx

Căi de atac

Procedura de contestare
Decizia de refuz de rectificare a autorizaţiei de interpret şi traducător poate fi atacată cu cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Date de contact
Adresa: Str. Apolodor, nr.17, sector 5, București.
Telefon: 0372041291, 0372041292, 0372041285
​E-mail: interpret-traducator-autorizat@just.ro.
http://www.just.ro.

Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
9999 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Act doveditorAct doveditor al erorii materiale (dacă este cazul)Document scanat-
2CerereCerere adresată ministrului justiţiei datată şi semnată prin care se solicită încetarea calității de interpret şi traducător – document scanat, datat semnat în prealabil / formular predefinit semnat electronicFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1AutorizatieDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
2Ordinul nr. 1054/2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor

Profesii reglementate

Lista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de interpret și traducător autorizat este profesie reglementată în sensul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, fiind prevăzută la lit. B, poziţia 148.Cardul Profesional EuropeanPrevederile referitoare la cardul profesional european nu sunt aplicabile profesiei.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.