Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității de spălatorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roţi şi centre de diagnoză pentru maşini.

Descriere procedură

Reprezinta actul administrativ emis de către Primaria Municipiului Timișoara, în temeiul Legii 650/2002, prin care se autorizeaza tipul de activitate comercială sau de prestări servicii precum și suprafața  de vânzare, se stabilește orarul de funcționare în funcție de criteriile din regulamentul de functionare și totodata se impun unele condiții specifice pentru desfășurarea unor activități comerciale.

Căi de atac

Legislatia nu contine prevederi speciale privind caile de atac, in caz de litigiu fiind aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Primaria Municipiului Timisoara
Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, Timisoara
Telefon: 0256 969
E-mail: primariatm@primariatm.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Timisoara,Județ TIMIS
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
1 zile calendaristice
Se aplică aprobarea tacită
Da

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere emitere acordFormular predefinit
2Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficul Registrului ComerţuluiAtasament-
3Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului TimişAtasament-
4Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului cu altă destinatie, având functiunea adecvată activitătii de spălătorie auto, schimbare de cauciucuri, echilibrare roti si centrele de diagnoză pentru masini, supus autorizarii.Atasament-
5Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).Atasament-
6Contract încheiat cu societatea de salubrizareAtasament-
7Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat  din care sa reiasă suprafata tuturor spatiilor care alcatuesc unitatea supusa autorizării si  în mod obligatoriu pozitia unitătii(subsol/parter sau etaj).Atasament-
8Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii Nr.307/2006 republicata, HG nr. 571/ 10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiuAtasament-
9Dovada îndeplinirii condițiilor si obligatiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022 ).Atasament-
10Autorizaţie de mediu pentru activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative ce vor reglementa situaţia, în vigoare la data autorizării – pentru codurile CAEN 4520, 5221Atasament-
11Autorizație emisă de R.A.R. pentru service autoAtasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Acord pentru desfășurarea exercițiilor comercialeDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 pentru comercializarea produselor si serviciilor de piata
2HCL 28/02. 02.2023 privind Aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza municipiului Timișoara

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.