Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Indemnizație pentru creștere a copilului

Descriere procedură
Indemnizatie pentru cresterea copilului conform OUG 111/2010, modificata prin legea 66/2016, completata cu  Legea 89/2019 din 02.05.2019.
Căi de atac

a)-Contestarea deciziei la instituţia emitentă, adică la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

b)-Contestaţiile împotriva modului de stabilirea prestaţiei  de plată, se soluţioneazăpotrivit Legii 554/2004-Legea Contenciosului Administrativ.

Date de contact
Primaria Municipiului Timisoara
Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, Timisoara.
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Tel: 0256969 
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Timisoara,Județ TIMIS
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Adeverinta tipFormular predefinit
2Cererea depusă la angajator aprobată şi ştampilată de acesta privind intrarea în concediul pentru creşterea copilului + decizia de suspendare a contractului de muncăSau decizie de încetare a contractului de munca, însoţită de declaraţia pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri
Atasament-
3Buletine de identitate ( mama si tata)Conform cu originalul
Atasament-
4Certificate de nastere ale copiilorConform cu originalul
Atasament-
5Certificat de casatorie / Ancheta sociala
In cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara
Conform cu originalul
Atasament-
6Extras de cont / Mandat postalAtasament-
7Acte doveditoare
Privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.
In cazul P.F.A :
- Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate (C.A.S) cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitatea (sarcina + lăuzie) sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate
- Adeverinţe de la Administraţia Finanţelor Publice TIMIS- din care să rezulte veniturile realizate în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei naşterii copilului sau după caz dovada venitului calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului;
- Decizii de impunere de la Administraţia Finanţelor Publice  pentru ultimii 2 ani fiscali anteriori naşterii copilului  din care sa rezulte data începerii activitaţii,
- Declaratia Unică, pe ultimii 2 ani fiscali anteriori datei nasterii copilului.
- Decizia de suspendare sau  încetare a activităţii, declaratia 070,  de la Administraţia  Finanţelor Publice Timis.
Registrul jurnal de incasari si plati, in cazul veniturilor din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala si din activitati agricole, silvicultura si piscicultara.
Pentru Studente, absolvente de facultate, eleve etc :
-ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMINT, CARE SA ATESTE FRECVENTAREA CURSURILOR LA  ZI  FARA INTRERUPERE, PANA LA DATA SOLICITARII IN ANUL ANTERIOR DATEI NASTERII COPILULUI
SAU DIPLOMA DE ABSOLVIRE INSOTITA DE FOIA MATRICOLA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMINT SUPERIOR  DACA A ABSOLVIT FACULTATEA IN  ANUL ANTERIOR DATEI NASTERII COPILULUI DACA SE AFLA INTR-UNA DIN  PERIOADELE ASIMILATE
 m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor

- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CA NU REALIZEAZA VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI

În cazul în care tatăl solicită îndemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate )
Atasament-
8Acord semnatFormular predefinit
9InformareFormular predefinit
10Obligatiile beneficiarilorFormular predefinit
11Cerere tipFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Nr de inregistrareNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanta 111 din 2010
2Hotarare 536 din 2021
3Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr.111 din 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
4Hotarare de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111din 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52 din 2011

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.