Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Echivalarea studiilor universitare de licenta efectuate în strainatate de cetatenii români

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL SI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUTIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. Dosarul se depune la Registratura ministerului, în programul de lucru cu publicul, de luni pâna vineri Luni, Marti, Miercuri si Joi, între orele 09.00-11.00 si 14.00-16.00, Vineri, între orele 09.00-11.00 sau prin posta, catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, la adresa Registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucuresti. Conform Regulamentului CNRED, durata procedurii de recunoastere pentru studii universitare va fi de maximum 45 zile lucratoare de la data depunerii dosarului complet la CNRED. Nu se solutioneaza pâna la momentul completarii dosarele care nu îndeplinesc urmatoarele conditiisa contina toate documentele specificate în lista publicata sa fie completate toate rubricile din formularul tipizat, inclusiv casuta Dovada platii cu nr. chitantei sau O.P. Dosarele se verifica numai de catre inspectorii CNRED la momentul procesarii. Eliberarea atestatelor se va efectua dupa programul Luni - Joi, între orele 0900 - 1200, la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor - Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucuresti. În zilele de vineri nu se lucreaza cu publicul. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenta titularului sau a unei persoane împuternicite cu procura notariala, care sa se prezinte cu originalul diplomei echivalate si Cartea/Buletinul de identitate. Diploma originala va fi verificata, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare catre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procura notariala. În conformitate cu noile reglementari, pentru dosarele depuse începând cu data de 12.03.2015 data registraturii, CNRED va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.

Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti.Telefon secretariat -021 405 56 59

Instituţia responsabilăMinisterul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNationalTimp de soluţionare45 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Actul de studii ce urmeaza a fi echivalatCopie simpla dupa original si traducere legalizata în limba româna pentru actele redactate în limbi straine, copie legalizata pentru actele redactate în limba româna. Diplomele originale emise în statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga trebuie sa fie vizate cu Apostila de la Haga de autoritatile competente din tarile emitente pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila Conventiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia si Cipru. Diplomele originale emise în statele care NU sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de catre Ministerul Învatamântului, Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al României în tara respectiva și Ministerul Afacerilor Externe din România. Diplomele din Republica Moldova emise anterior anului 2008 vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate eliberata de Ministerul Educatiei din Republica Moldova, în original.Atasament-
2Suplimentul la diploma sau Foaia Matricola anexa la actul de studiiCopie simpla dupa original si traducere legalizata în limba româna pentru actele redactate în limbi straine. Copie legalizata pentru actele redactate în limba româna.Atasament-
3Pentru profesiile reglementate sunt necesare programele analitice ale cursurilor efectuate (descrierea completa a cursurilor/materiilor studiate) pentru obtinerea actului de studii ce urmeaza a fi echivalatCopie simpla sau traducerea legalizata a acestora; pentru studiile în domeniul medical, specialitatea medicina dentara, se vor depune si documente referitoare la efectuarea rezidentiatului (diploma, anexa, programa analitica).Atasament-
4Diploma de Bacalaureat sau echivalentul acesteiaCopie legalizata daca diploma este în limba româna. Traducere legalizata în limba româna si copie simpla, în cazul actelor de studii redactate în alte limbi. Diplomele originale emise în statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga trebuie sa fie vizate cu Apostila de la Haga de autoritatile competente din tarile emitente pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila Conventiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia si Cipru. Diplomele originale emise în statele care NU sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de catre Ministerul Învatamântului, Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al României în tara respectiva și Ministerul Afacerilor Externe din România. Diplomele din Republica Moldova emise anterior anului 2008 vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate eliberata de Ministerul Educatiei din Republica Moldova, în original.Atasament-
5Documente personale de identificareÎn copie simpla: actul de identitate aflat în termen de valabilitate - pasaport românesc sau carte de identitate; certificatul de nastere si certificatul de casatorie, în limba româna - în cazul în care numele înscris pe diploma nu mai coincide cu cel din actul de identitate.Atasament-
6Dovada platii taxei pentru evaluarea dosaruluiCopie simpla dupa dovada platii sumei aferente de 50 RON. Taxa se poate achita la casieria CNRED program de luni pâna joi, între orele 9-12 si 14-15 sau prin Ordin de plata / Mandat Postal în care sa fie mentionat contul de mai jos Beneficiar Ministerul Educației și Cercetarii Științifice Cod Fiscal 13729380 Banca Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB Cod IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX Cod SWIFT TREZROBU Cod BIC TREZ. Important Pe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN pentru ca plata sa fie valabila! Pe chitanta / ordin de plata / mandat postal se va mentiona la platitor numele titularului diplomei, asa cum este trecut în actul de studii.Atasament-
7CerereCerere pentru echivalarea studiilor superioare efectuate în străinătate de cetăţenii româniDocument scanat
8Autorizare pentru verificareFormularul Authorization for verification completat.Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de echivalareDocument-

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă