Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Recunoasterea studiilor cetațenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenta în România

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL SI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUTIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. Dosarele se depun în perioada 01.04.2015-21.08.2015. Dosarele candidaților care solicita înscrierea la specializarile Medicina, Medicina dentara, Farmacie, Asistența medicala generala, Moașe, Medicina Veterinara și Arhitectura se depun la facultațile respective. Pentru celelalte specializari, dosarele se pot depune la institutia de învatamânt superior din România unde se solicita înscrierea sau la Registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucuresti. Nu se solutioneaza dosarele care nu contin toate documentele specificate în lista publicata formularul tipizat completat integral. Atestatul/adeverinta de recunoastere a studiilor preuniversitare se elibereaza la sediul CNRED titularului sau delegatului universitații. Diploma originala va fi verificata, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare.

Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti.Telefon secretariat -021 405 56 59

Instituţia responsabilăMinisterul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareTransfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Diploma de Bacalaureat sau echivalentul acesteiaÎn copie legalizata. Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia si Cipru vor fi vizate cu Apostila Conventiei de la Haga. Diplomele originale emise în statele care nu sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de catre Ministerul Învatamântului si Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al României în tara emitenta și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Învatamântului din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al tarii emitente în România si Ministerul Afacerilor Externe din România. Adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificacion Apto din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general Panellinies Exetaseis din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga. Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleza si franceza se vor prezenta traduceri legalizate în limba româna, în original. Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.Atasament-
2Foile matricole pentru toti anii de liceuFoile matricole pentru clasele 9/10 - 12/13 - copii simple. Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleza si franceza se vor prezenta traduceri legalizate în limba româna, în original. Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.Atasament-
3Documentul personal de identificareÎn copie pasaport - copie dupa paginile 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate care sa dovedeasca calitatea de cetațean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana.Atasament-
4Dovada platii sumei aferenteCopie simpla dupa dovada platii sumei aferente de 50 RON. Taxa se poate achita la casieria CNRED program de luni pâna joi, între orele 9-12 si 14-15 sau prin Ordin de plata / Mandat Postal în care sa fie mentionat contul de mai jos Beneficiar Ministerul Educației și Cercetarii Științifice Cod Fiscal 13729380 Banca Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB Cod IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX Cod SWIFT TREZROBU Cod BIC TREZ. Important Pe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN pentru ca plata sa fie valabila! pe chitanta / ordin de plata / mandat postal se va mentiona la platitor numele titularului diplomei, asa cum este trecut în actul de studii.Atasament-
5Cerere / Application / DemandeApplication for recognition of studies for enrolment to undergraduate studies, 2016-2017 university year / Demande de reconnaissance requise pour ladmission aux études universitaires de licence, année universitaire 2016-2017Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestatul/adeverinta de recunoastere a studiilor preuniversitareDocument-

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă