Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Echivalarea diplomelor obtinute la o unitate de învațamânt care organizeaza și desfașoara pe teritoriul României activități de învatamânt corespunzatoare unui sistem educational din alta tara

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL SI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUTIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. Dosarul se poate depune direct la Registratura ministerului, Str. Spiru Haret, nr. 10, în orarul Luni-Joi 09.00-11.00 si 14.00-16.00, Vineri 09.00-11.00 sau la Inspectoratul Scolar Judetean sau prin posta, expediat pentru CNRED la adresa Registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucuresti. Conform Regulamentului CNRED, durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de 30 zile de la data depunerii dosarului complet. Nu se solutioneaza pâna la momentul completarii dosarele care nu îndeplinesc urmatoarele conditii sa contina toate documentele specificate în lista publicata sa fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Dosarele se verifica numai de catre inspectorii CNRED la momentul procesarii. Eliberarea atestatelor se va efectua dupa programul Luni - Joi, între orele 09.00 - 12.00, la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor - Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucuresti. În zilele de vineri nu se lucreaza cu publicul. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenta titularului sau a unei persoane împuternicite cu procura notariala, care sa se prezinte cu originalul diplomei echivalate si Cartea/Buletinul de identitate. Diploma originala va fi verificata, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare catre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procura notariala. În conformitate cu noile reglementari, pentru dosarele depuse începând cu data de 12.03.2015 data registraturii, CNRED va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.

Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti.Telefon secretariat -021 405 56 59

Instituţia responsabilăMinisterul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNationalTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Situatia scolara anterioara înscrierii la unitatea de învațamânt care organizeaza si desfasoara pe teritoriul României activitati de învatamânt corespunzatoare unui sistem educational din alta taraÎn cazul în care studiile au fost urmate la o instituție din sistemul educațional românesc foile matricole pentru toti anii de studii, în original sau în copie legalizata sau în copie certificata conform cu originalul de catre Inspectoratul Scolar Judetean / Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. Pentru studii efectuate în strainatate sau la alta unitate de învațamânt care organizeaza și desfașoara pe teritoriul României activitati de învatamânt corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, se vor prezenta documente școlare pe ani scolari si clase promovate în copii simple și traduceri legalizate, cu excepția documentelor redactate în limbile franceza, engleza, spaniola și italiana.Atasament-
2Situatia scolara de la unitatea de învațamânt care organizeaza si desfasoara pe teritoriul României activitati de învatamânt corespunzatoare unui sistem educational din alta taraPe ani scolari si clase promovate, din care sa rezulte disciplinele studiate si calificativele obtinute copie simpla dupa original, traducere legalizata în limba româna, cu exceptia actelor de studii redactate în limbi de circulatie internationala engleza, franceza, spaniola, italiana.Atasament-
3DiplomaCopie simpla dupa documentul original redactat în limba oficiala a statului emitent traducere legalizata în limba româna. Diplomele emise în statele care nu sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de catre Ministerul Învatamântului si Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al României în tara emitenta și MAE din România sau Ministerul Învatamântului și MAE din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al tarii emitente în România si Ministerul Afacerilor Externe din România. Important! Pentru echivalarea cu diploma de bacalaureat din România, absolvenții unei școli care a adoptat curriculumul britanic vor prezenta General Certificate of Education A-Levels cel puțin 2 materii pentru discipline diferite, minim D, iar absolvenții de la The American International School of Bucharest, care au urmat curriculumul american, vor prezenta diploma de finalizare a studiilor însoțita de rezultatele oficiale SAT transmise prin College Board sau Department of Education minim 420/800 la 2 materii.Atasament-
4Documente personale de identificareÎn copie simpla: actul de identitate - buletin de identitate sau carte de identitate; dovada de schimbare a numelui - în cazul în care numele înscris pe diploma nu mai coincide cu cel din actul de identitate.Atasament-
5Dovada platii taxei pentru evaluarea dosaruluiCopie simpla dupa dovada platii sumei aferente de 50 RON. Taxa se poate achita la casieria CNRED program de luni pâna joi, între orele 9-12 si 14-15 sau prin Ordin de plata / Mandat Postal în care sa fie mentionat contul de mai jos Beneficiar Ministerul Educației și Cercetarii Științifice Cod Fiscal 13729380 Banca Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB Cod IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX Cod SWIFT TREZROBU Cod BIC TREZ. Important Pe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN pentru ca plata sa fie valabila! Pe chitanta / ordin de plata / mandat postal se va mentiona la platitor numele titularului diplomei, asa cum este trecut în actul de studii.Atasament-
6CerereCerere pentru echivalarea diplomelor obţinute la o unitate de învățământ care organizează și desfășoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţarăDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de echivalareDocument-

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă