Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Echivalarea diplomelor de scoala postliceala si de scoala profesionala obtinute în strainatate de cetatenii români

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL SI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUTIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. Dosarul se poate depune direct la Registratura ministerului, Str. Spiru Haret, nr. 10, în orarul Luni-Joi 09.00-11.00 si 14.00-16.00, Vineri 09.00-11.00 sau la Inspectoratul Scolar Judetean sau prin posta, expediat pentru CNRED la adresa Registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucuresti. Conform Regulamentului CNRED, durata procedurii de recunoastere pentru studiile preuniversitare va fi de 30 zile, de la data depunerii dosarului complet. Nu se solutioneaza pâna la momentul completarii dosarele care nu îndeplinesc urmatoarele conditii sa contina toate documentele specificate în lista publicata sa fie însotite de o cerere. Dosarele se verifica numai de catre inspectorii CNRED la momentul procesarii. Eliberarea atestatelor se va efectua dupa programul Luni - Joi, între orele 09.00 - 12.00, la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor - Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucuresti. În zilele de vineri nu se lucreaza cu publicul. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenta titularului sau a unei persoane împuternicite cu procura notariala, care sa se prezinte cu originalul diplomei echivalate si Cartea/Buletinul de identitate. Diploma originala va fi verificata, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare catre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procura notariala. În conformitate cu noile reglementari, pentru dosarele depuse începând cu data de 12.03.2015 data registraturii, CNRED va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.

Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti.Telefon secretariat -021 405 56 59
Instituţia responsabilăMinisterul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNationalTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Diploma de Bacalaureat (pentru scolile postliceale)Copie dupa original.Atasament-
2Diploma de absolvire a scolii postliceale / profesionaleCopie dupa original, traducere legalizata în limba româna, mentionam ca diplomele trebuie sa fie vizate cu Apostila de la Haga de autoritatile competente din tarile emitente pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, diplomele emise în statele care nu sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de catre Ministerul Învatamântului, Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta si Ambasada/Oficiul Consular al României în tara respectiva sau vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta.Atasament-
3Planul de învatamânt din care sa reiasa denumirea cursurilor absolvite, durata studiilor, descrierea cursurilor si a competentelor dobânditeCopie dupa original, traducere legalizata în limba româna.Atasament-
4Certificat de conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE - pentru diplome emise in state membre UEEmis de autoritatea competenta din statul emitent, în care sa se precizeze articolul și litera din Directiva la care se încadreaza certificatul menționat.Atasament-
5Documente personale de identificareÎn copie simpla: actul de identitate - buletin de identitate sau carte de identitate; certificatul de casatorie - daca este cazul; dovada de schimbare a numelui - în cazul în care numele înscris pe diploma nu mai coincide cu cel din actul de identitate.Atasament-
6Dovada platii taxei pentru evaluarea dosaruluiCopie simpla dupa dovada platii sumei aferente de 50 RON. Taxa se poate achita la casieria CNRED program de luni pâna joi, între orele 9-12 si 14-15 sau prin Ordin de plata / Mandat Postal în care sa fie mentionat contul de mai jos Beneficiar Ministerul Educației și Cercetarii Științifice Cod Fiscal 13729380 Banca Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB Cod IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX Cod SWIFT TREZROBU Cod BIC TREZ. Important Pe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN pentru ca plata sa fie valabila! Pe chitanta / ordin de plata / mandat postal se va mentiona la platitor numele titularului diplomei, asa cum este trecut în actul de studii.Atasament-
7CerereCerere pentru echivalarea diplomelor de şcoală postliceală şi de şcoală profesională obţinute în străinătateDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de echivalareDocument-

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă