Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Vizarea actelor de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL SI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUTIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. Procedura de vizare se aplică pentru statele care solicită apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii. Vă recomandăm să luaţi legătura cu autorităţile competente din ţara de destinaţie care se ocupă de recunoaşterea studiilor. Datele de contact le puteţi găsi pe paginile web ENIC-NARIC ale reţelei centrelor naţionale de recunoaştere şi echivalare a diplomelor. Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate 
1. Diplomele de studii superioare absolvire, licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat sau adeverinţele de absolvire, 
2. Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă sau situația școlară anexă la diploma de studii, 
3. Programa analitică anexă la diploma de studii, 
4. Certificatul de pregătire didactică, 
5. Certificat an pregătitor, 
6. Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă, 
7. Adeverinţă care atestă calitatea de student, 
8. Adeverinţă de finalizare a studiilor. Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de către a titularul actului, b o rudă de gradul 1 a titularului actului de studii, c o altă persoană fizică cu procură notarială specială sau împuternicire avocaţială un exemplar original al procurii sau o copie legalizată va rămâne la CNRED, de o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens. 
În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, se depune copie legalizată pentru limbile română, engleză, franceză. spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată pentru celelalte limbi străine. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare, respectiv Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate. Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act.

Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti.Telefon secretariat -021 405 56 59

Instituţia responsabilăMinisterul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare3 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Diploma de licenta (daca este cazul)Pentru vizarea diplomei de licenta este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole / suplimentului la diploma.Atasament-
2Diploma de master daca este cazulPentru vizarea diplomei de master este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole / suplimentului la diploma. Pentru vizarea diplomei de master sau a adeverintei de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei de licenta daca aceasta a fost vizata anterior. În cazul în care diploma de licenta nu a fost vizata, se va prezenta o copie fața-verso a diplomei de licența și o copie fața-verso a foii matricole/suplimentului la diploma.Atasament-
3Diploma de doctorat (daca este cazul)Atasament-
4Suplimentul la diploma / foaia matricola / situația școlara daca este cazulPentru vizarea foii matricole / suplimentului la diploma este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei daca aceasta a fost vizata anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizata, aceasta va fi prezentata pentru vizare.Atasament-
5Adeverinta de finalizare a studiilor (daca este cazul)Atasament-
6Adeverința care atesta calitatea de student daca este cazulPentru vizarea adeverinței care atesta calitatea de student sau a adeverintei de finalizare a studiilor, cetatenii straini vor prezenta o copie a documentului prin care au fost acceptati la studii de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice Letter of acceptance sau Adeverinta, dupa caz.Atasament-
7Rezultatele de la examenul de licenta (daca este cazul)Atasament-
8Suplimentul la certificatul de pregatire a personalului didactic (daca este cazul)Atasament-
9Certificatul de pregatire a personalului didactic daca este cazulPentru vizarea certificatului de pregatire a personalului didactic, nivelul I, este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei de licenta daca aceasta a fost vizata anterior. În cazul în care diploma de licenta nu a fost vizata, se va prezenta o copie fata-verso a diplomei de licenta și o copie fata-verso a foii matricole/suplimentului la diploma. Pentru vizarea certificatului de pregatire a personalului didactic, nivelul II, este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei de master daca aceasta a fost vizata anterior. În cazul în care diploma de master nu a fost vizata, se va prezenta o copie fața-verso a diplomei de master și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diploma.Atasament-
10Certificat an pregatitor (daca este cazul)Atasament-
11Programa analitica (daca este cazul)Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple fata-verso a diplomei si a foii matricole/suplimentului la diploma daca acestea au fost vizate anterior. Daca nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare. Tot pentru vizarea programei analitice mai este necesara o copie simpla doar dupa adeverinta nominala (adica prima pagina)Atasament-
12Dovada platii taxei pentru evaluarea dosaruluiTaxele pentru vizarea actelor de studii 20 RON pentru fiecare act vizat. Exemplu diplomă plus supliment la diplomă = 40 RON. Taxa se poate achita la casieria CNRED program de luni până joi, între orele 9-12 şi 14-15 sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos Beneficiar Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice, Cod de identificare fiscală 13729380, Banca Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB, Cod IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX, Cod SWIFT TREZROBU, Cod BIC TREZ. Important Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!Atasament-
13CerereCerere pentru vizarea actelor de studii emise de instituțiile de învăţământ superior din RomâniaDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Actele de studii vizateDocument-

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporară