Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise

Descriere procedură
Autorizarea circulaţiei vehiculelor cu depăşiri şi emiterea autorizaţiei speciale de transport se efectuează, prealabil circulaţiei vehiculului cu depăşiri, de către administratorul drumului pe care va circula vehiculul cu depăşiri. Circulaţia vehiculelor cu depăşiri se poate desfăşura pe reţeaua de drumuri publice din România numai dacă acestea:

 1. sunt admise în circulaţie;
 2. corespund din punctul de vedere al stării tehnice şi al cerinţelor de siguranţă a circulaţiei;
 3. nu depăşesc masele maxime autorizate constructiv ale vehiculelor;
 4. deţin AST eliberată de administratorul drumului pe care circulă;
 5. respectă prevederile înscrise în AST.

AST se eliberează la cererea solicitantului, care poate fi operatorul de transport sau o terţă persoană, în numele operatorului de transport. Titularul AST este în toate cazurile operatorul de transport care poartă întreaga responsabilitate a circulaţiei vehiculului cu depăşiri, în conformitate cu condiţiile prevăzute în AST şi cu legislaţia în vigoare. AST se eliberează de administratorul drumului pe care se circulă, prealabil desfăşurării circulaţiei vehiculului cu depăşiri, şi conţine informaţii privind:
 • emitentul;
 • data şi ora eliberării documentului;
 • solicitantul;
 • operatorul de transport titular al AST;
 • numerele de circulaţie ale vehiculului cu depăşiri, inclusiv cele ale vehiculului de rezervă, dacă este cazul;
 • configuraţia vehiculului din punctul de vedere al axelor;
 • masele şi dimensiunile vehiculului cu depăşiri;
 • sensul şi traseul autorizat;
 • perioada de valabilitate a AST;
 • contravaloarea tarifelor suplimentare pentru circulaţia vehiculelor cu depăşiri, achitate în prealabil, inclusiv seria şi numărul documentului care atestă plata;
 • circulaţia în convoi, dacă este cazul;
 • numerele de circulaţie ale vehiculelor care alcătuiesc convoiul.

Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar şi autoritatea competentă sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun.

Date de contact
Direcţia Judeţeanǎ de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iaşi
Adresă: B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 13, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal: 700067
Telefon: 0232255961
Fax: 0232255960
Adresa de e-mail: contact@djadp.ro
Pagina de internet: http://www.djadp.ro
Instituţia responsabilă
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cartea de identitate a autovehicululuiCartea de identitate a autovehiculului (copie).
Document scanat-
2Certificatul de înmatriculare al autovehicululuiCertificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie).
Document scanat-
3Cererea pentru emiterea AST
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport care se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate privind:
 • datele de identificare ale solicitantului;
 • datele de identificare ale operatorului de transport;
 • numerele de circulaţie ale vehiculului cu depăşiri;
 • originea şi destinaţia transportului pe teritoriul României, precum şi punctele intermediare în cazul în care acesta optează pentru un anumit traseu între origine şi destinaţie;
 • numerele de circulaţie ale unui vehicul de rezervă cu caracteristici identice cu cele ale vehiculului cu depăşiri, dacă se consideră necesar;
 • configuraţia vehiculului din punctul de vedere al axelor, tipul axelor, al suspensiilor şi al roţilor, distanţa dintre axe;
 • masele şi dimensiunile vehiculului cu depăşiri;
 • natura încărcăturii transportate;
 • perioada de valabilitate solicitată;
 • respectarea masei maxime remorcabile, cu/fără dispozitiv de frânare, înscrisă în raportul de verificare tehnică în vederea omologării, efectuat de RAR, sau în certificatul de înmatriculare al vehiculului, în cazul unui autovehicul tractor care tractează o remorcă/semiremorcă;
 • respectarea maselor maxime autorizate constructiv ale vehiculelor;
 • operatorul economic specializat care va efectua însoţirea vehiculului cu depăşiri.
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizaţie specială de transportDocument

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanta Guvernului nr. 43/1997
2ORDIN nr. 1236 din 7 august 2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.