Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizare - panouri publicitare

Descriere procedură

Eliberare autorizaţie amplasare de panouri publicitare în zona drumurilor judeţene.

Observatii:

  1. Se interzice folosirea materialelor retroreflectorizante la executarea panoului.
  2. Se vor respecta prevederile din:
  • Ordonanţa 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
  • Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice.

Notă:La solicitarea D.J.A.D.P. Iaşi se vor prezenta şi alte documente/planuri/detalii în afară de cele specificate la secţiunea "Documente necesare" în cazul în care situaţia o impune.

Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar şi autoritatea competentă sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun.

Date de contact
Direcţia Judeţeanǎ de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iaşi
Adresă: B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 13, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal: 700067
Telefon: 0232255961
Fax: 0232255960
Adresa de e-mail: contact@djadp.ro
Pagina de internet: http://www.djadp.ro
Instituţia responsabilă
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1CerereCerere semnată şi ştampilată de proprietarul panoului în care vor fi obligatoriu specificate: date despre firma – adresa completă, nr. telefon/fax, e-mail, nr. cont, banca la care este deschis contul, numele reprezentanţilor legali ai firmei, funcţiile acestora, numele persoanei desemnate (din cadrul firmei) să răspundă de respectarea condiţiilor din autorizaţie, regimul juridic al terenului pe care va fi amplasat panoul publicitar.Atasament-
2Breviar de calculBreviar de calcul de rezistenţă şi stabilitate vizat de verificatorul de proiecte.Atasament-
3Memoriu tehnicMemoriu care va fi cuprinde: locaţia/poziţia km la care va fi instalat panoul, dimensiunile/forma panoului, materialele din care este confecţionat, modul de prindere, distanţele de amplasare faţă de elementele geometrice ale drumului judeţean, faţă de celelalte panouri publicitare existente în zonă şi faţă de intersecţiile de drumuri existente.Atasament-
4Plan de încadrare în zonăPlan de încadrare în zonă la scara 1/2000 pe care se va marca locaţia propusă.Atasament-
5Plan de situaţiePlan de situaţie scara 1: 500 cu: DJ (drumul judeţean), panoul publicitar şi precizarea distanţei de la panou la elementele geometrice ale drumului judeţean, poziţia kilometrică, indicatoare rutiere şi panouri existente în zonă.Atasament-
6Profil transversalProfil transversal al drumului judeţean cu poziţionarea panoului şi specificarea distanţelor de la panou la elementele geometrice ale drumului.Atasament-
7Planşe cu detaliiDetalii aferente panoului (dimensiuni panou, dimensiunile înscrisurilor, stâlpi de susţinere, fundaţii pentru stâlpi).Atasament-
8Planşe cu detaliiDetalii de prindere a panoului.Atasament-
9MachetaMacheta color a panoului care se va afişa.Atasament-
10Acord prealabilAcordul prealabil emis de D.J.A.D.P. Iaşi în cazul în care acesta a fost obţinut.Document scanat-
11Avizul Serviciului RutierAvizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.Document scanat-
12C.I.Copie după actul de identitate al persoanei – reprezentantă a beneficiarului, responsabilă de respectarea condiţiilor din autorizaţie.Document scanat-
13Certificat de urbanismCertificat de urbanism, în vigoare (copie).Document scanat-
14Certificat de înmatriculareCertificat de înmatriculare al firmei, emis de Oficiul Registrului Comerţului.Document scanat-
15Referatul verificatorului de proiecteReferatul verificatorului de proiecte atestat pentru exigenţa „A1, A2, B1” - „rezistenţă şi stabilitate” conform Legii 10/1995 şi Ord. MLPTL nr. 777/2003.Document scanat-
16FotografiiFotografii digitale relevante.Fotografie-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizaţie de amplasare lucrări în zona drumului public Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor
2LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
3Ordonanta Guvernului nr. 43/1997
4Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
5ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
6AND 600-2010: Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice
7NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale
8ORDIN nr. 1293 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.