Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Acord prealabil - panouri publicitare

Descriere procedură
Eliberare acord prealabil pentru amplasarea  panourilor publicitare în zona drumurilor judeţene.
Notă:
În funcție de situația din teren, Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi poate solicita completarea documentației cu alte piese scrise sau desenate, în afară de cele specificate la secţiunea "Documente necesare", de la caz la caz.

Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar şi autoritatea competentă sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun.

Date de contact
Direcţia Judeţeanǎ de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iaşi
Adresă: B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 13, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal: 700067
Telefon: 0232255961
Fax: 0232255960
Adresa de e-mail: contact@djadp.ro
Pagina de internet: http://www.djadp.ro
Instituţia responsabilă
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat de urbanismCopie a Certificatului de Urbanism, cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente pentru amplasarea panoului publicitar.Document scanat-
2C.I.Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice.Document scanat-
3C.U.I.Copie a Certificatului de înmatriculare a societăţii.Document scanat-
4Proces verbal de constatareProces verbal de constatare pe teren, încheiat de către D.J.A.D.P. Iaşi, dacă este cazul.Document scanat-
5Proiect tehnic

Proiect tehnic cu:

a) Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte:

  • poziția kilometrică şi metrică a amplasamentului panoului publicitar;
  • descrierea amplasamentului şi a panoului (forma‚ dimensiuni, materiale folosite, etc);
  • detaliu de prindere a panoului;
  • specificarea distanţei de amplasare faţă de axul drumului;
b) Plan de încadrare în zonă, la o scara convenabilă (1:2000).
c) Plan de situație la scara 1:500, care să cuprindă:
  • drumul judeţean şi elementele sale;
  • distanţa panoului faţă de axul şi marginea drumului judeţean sau faţă de alte elemente, specificarea poziției kilometrice etc.
d) Profil transversal în dreptul panoului, cu specificarea distanţei faţă de axul drumului judeţean;
e) Detaliu de prindere a panoului;
f) Macheta color a reclamei care se va afișa;
g) Referatul privind verificarea de calitate la cerința ”A” rezistenţă şi stabilitate, precum si calculul propriu-zis.
Proiectul tehnic trebuie să fie semnat de cel care l-a întocmit şi verificat.
Atasament-
6Avize diverseAlte avize de la unităţi de proiectare, în funcţie de prevederile de modernizare ale drumului.Document scanat-
7Cerere

Cerere semnată de beneficiar în care vor fi obligatoriu specificate: numele complet, adresa completă, nr. telefon/fax, e-mail.

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Acord prealabilDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor
2LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
3Ordonanta Guvernului nr. 43/1997
4Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
5ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
6AND 600-2010: Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice
7NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale
8ORDIN nr. 1293 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.