Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Aviz de principiu sau Acord prealabil - instalaţii

Descriere procedură
Eliberare aviz/acord prealabil pentru amplasarea în zona drumurilor judeţene a instalațiilor (conducte de ţiţei, gaze, apă, canalizare, cabluri telefonice, ełectrice, TV, fibră optică, stâlpi).

Notă: În funcție de situația din teren, Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi poate solicita completarea documentației cu alte piese scrise sau desenate, în afară de cele specificate la secţiunea "Documente necesare", de la caz la caz.

Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar şi autoritatea competentă sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun.

Date de contact
​Direcţia Judeţeanǎ de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iaşi
Adresă: B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 13, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal: 700067
Telefon: 0232255961
Fax: 0232255960
Adresa de e-mail: contact@djadp.ro
Pagina de internet: http://www.djadp.ro

Instituţia responsabilă
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Proiect tehnic

Proiect tehnic cu:

a) Piese scrise

  1. Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte:
  • pozițiile kilometrice şi metrice (pe drumul judeţean) ale începutului şi sfârșitului traseului paralel al cablului/conductei şi ale subtraversărilor/ supratraversărilor drumului judeţean;
  • amplasamentul instalației în cadrul zonei drumului judeţean (distanţe faţă de axul drumul judeţean);
  • descrierea sumară a modului de amplasare a instalației (cu referiri la modul de execuție a şanţului de amplasare, de amplasare a stâlpilor, de depozitare în timpul lucrărilor a pământului rezultat din săpătura, a utilajelor, a materialelor şi a uneltelor, de execuție a subtraversării/supratraversării drumului judeţean,  asigurarea circulației pietonilor în timpul lucrărilor, în cazul în care lucrarea se va realiza in localitate etc.);
  • modul de refacere a zonelor afectate;
  • modul de semnalizare a lucrărilor;
  • durata de execuție a lucrărilor.
b) Piese desenate
  1. Plan de încadrare în zonă, la o scara convenabilă (1:2000);
  2. Plan de situație la scara 1:500, care să cuprindă traseul instalației în zona drumului, cu specificarea distanţei faţă de axul drumului judeţean, precum şi a poziţiilor kilometrice şi metrice pe drumul judeţean ale începutului şi sfârşitului traseului instalaţiei şi a subtraversărilor/supratraversărilor;
  3. Profile transversale, în dreptul subtraversărilor/supratraversărilor (cu specificarea adâncimii sau înălţimii de amplasare a instalațiilor - faţă de cota în ax a drumului judeţean) şi pentru amplasarea în paralel cu drumul judeţean - pentru zonele specifice (cu specificarea distanţei de amplasare faţă de axul drumului judeţean).
Proiectul tehnic trebuie să fie semnat de cei care l-au întocmit şi verificat.
Atasament-
2Certificat de urbanismCopie a Certificatului de Urbanism, cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente, pentru lucrările solicitate în cerere.Document scanat-
3Proces verbal de constatareProces verbal de constatare pe teren, încheiat de către Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi (dacă este cazul).Document scanat-
4Avizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean IaşiAvizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, în cazul lucrărilor care presupun restricții de circulație (se poate depune şi la faza de obţinere a autorizaţiei de amplasament).Document scanat-
5C.I. sau C.U.I.Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice şi copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate.Document scanat-
6Avize diverseAlte avize de la unităţi de proiectare, în funcție de prevederile de modernizare ale drumului.Document scanat-
7CerereCerere semnată de beneficiar în care vor fi obligatoriu specificate: numele complet, adresa completă, nr. telefon/fax, e-mail.
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Aviz de principiu / Acord prealabilDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor
2LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
3Ordonanta Guvernului nr. 43/1997
4Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
5ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
6AND 600-2010: Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice
7NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale
8ORDIN nr. 1293 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.