Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Acordare ajutor social și alocație pentru susținerea familiei

Descriere procedură
Acordarea ajutorului social persoanelor singure/familiilor cu venituri ce nu depășesc venitul minim garantat. 
Dispoziția primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum și deciziile corespunzătoare ale directorului executiv, inclusiv cele de recuperare a sumelor încasate necuvenit, se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acordarea alocației pentru susținerea familiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ. 
Cale de atac: Dispoziția scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocație și decizia directorului de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact: Direcția de Asistență Socială Negrești, str. Păcii nr. 1, or. Negrești, jud. Vaslui. 
Telefon: 0235457890
Instituţia responsabilăDirecția de Asistență Socială Negrești,Județ VASLUIModalitate prestareNationalTimp de soluţionare20 zile calendaristiceTermen de arhivare10 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Buletin / Carte de identitateAl titularului precum și a celorlalți membri de familie cu vârsta de peste 14 ani Document scanat-
2Certificat de nașterePentru membrii din familie cu vârsta de până în 14 aniDocument scanat-
3Livret familieÎn livretul de familie trebuie să se regăsească toți membrii familiei.Document scanat-
4Certificat de căsătorieDacă este cazulDocument scanat-
5Certificat de decesDacă este cazul.Document scanat-
6Hotărâre de divorț/hotărâre de încredințare minor/hotărâre de adopție/hotărâre privind obligația legală de întreținereDacă este cazul.Document scanat-
7Act doveditor privind proprietatea/contract închiriereDocument scanat-
8Certificat de atestare fiscalăEliberat de Serviciul public de impozite și taxe locale din cadrul Primăriei orașului NegreștiDocument scanat-
9Adeverință privind terenurile arabile deținute și veniturile aferenteEliberat de Biroul agricol - Primăria orașului NegreștiDocument scanat-
10Acte doveditoare privind veniturile realizate în familie+ bonuri valoriceTalon de plată ajutor de șomaj, alocație de sprijin, adeverință cu salariul brut și net, talon sau adeverință de pensie, talon alocație de stat.Document scanat-
11Adeverință de elev/studentSe va menționa dacă primește sau nu bursa, tipul și cuantumul acesteia.Document scanat-
12Cerere tipPersoanele care nu au în plată un alt beneficiu social Formular predefinit
13Cerere tipSe completează doar de persoanele care  primesc ajutor pentru încălzire.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Ancheta socialăDocument-
2Dispoziție privind acordarea/respingerea ajutorului social, care va fi comunicată și către solicitanți.Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
2LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat cu norme metodologice
3LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
4Ordonanta nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
5LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
6Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), *

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.