Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Acord pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale în cazul desfăsurării activitătii de închiriere si subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Descriere procedură

Reprezinta actul administrativ emis de către Primaria Municipiului Timișoara, în temeiul Legii 650/2002, prin care se autorizeaza tipul de activitate comercială sau de prestări servicii precum și suprafața  de vânzare, se stabilește orarul de funcționare în funcție de criteriile din regulamentul de functionare și totodata se impun unele condiții specifice pentru desfășurarea unor activități comerciale.

Căi de atac

Legislatia nu contine prevederi speciale privind caile de atac, in caz de litigiu fiind aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Primaria Municipiului Timisoara
Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, Timisoara
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Tel: 0256969
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Timisoara,Județ TIMIS
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
1 zile calendaristice
Se aplică aprobarea tacită
Da

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului ComertuluiAtasament-
2Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis,

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii  nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului

Atasament-
3Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului supus autorizării.

Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al  spatiului  având intabulata destinația de sediu, birou sau SAD și acte doveditoare în cazul schimbarii funcțiunii față de functiunea inițială (unde este cazul).   

Atasament-
4Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).Atasament-
5Dovada îndeplinirii condițiilor si obligatiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022 ).Atasament-
6Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii nr.307/2006 republicata, HG nr. 571/ 10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu.actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.Atasament-
7Cerere emitere acord

CERERE

In vederea  emitereii acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale 

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Acordului pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale în cazul desfăsurării activitătii de închiriere si subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Atasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 pentru comercializarea produselor si serviciilor de piata
2HCL 28/02. 02.2023 privind Aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza municipiului Timișoara

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.