Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Indemnizație de creștere a copilului pentru PFA

Descriere procedură
INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/2010, modificata prin legea 66/2016, completata cu  Legea 89/2019 din 02.05.2019

Cai de atac:

a)-Contestarea deciziei la instituţia emitentă, adică la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

 

b)-Contestaţiile împotriva modului de stabilirea prestaţiei  de plată, se soluţionează potrivit Legii 554/2004-Legea Contenciosului Administrativ.

Date de contact:

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, Timisoara.

E-mail: primariatm@primariatm.ro

Tel: 0256969 

Instituţia responsabilăPrimaria Municipiului Timisoara,Județ TIMISModalitate prestareNationalTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar30 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cererea depusă la angajator aprobată şi ştampilată de acesta privind intrarea în concediul pentru creşterea copilului + decizia de suspendare a contractului de muncăSau decizie de încetare a contractului de munca, însoţită de declaraţia pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri
Atasament-
2Buletine de identitate ( mama si tata)Conform cu originalul
Atasament-
3Certificate de nastere ale copiilorConform cu originalul
Atasament-
4Certificat de casatorie / Ancheta sociala
in cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara

Conform cu originalul
Atasament-
5Extras de cont / Mandat postalAtasament-
6Acte doveditoare
privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

In cazul P.F.A :

- Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate (C.A.S) cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitatea (sarcina + lăuzie) sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate
- Adeverinţe de la Administraţia Finanţelor Publice TIMIS- din care să rezulte veniturile realizate în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei naşterii copilului sau după caz dovada venitului calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului;
- Decizii de impunere de la Administraţia Finanţelor Publice  pentru ultimii 2 ani fiscali anteriori naşterii copilului  din care sa rezulte data începerii activitaţii,
- Declaratia Unică, pe ultimii 2 ani fiscali anteriori datei nasterii copilului.
- Decizia de suspendare sau  încetare a activităţii, declaratia 070,  de la Administraţia  Finanţelor Publice Timis;


Pentru Studente, absolvente de facultate, eleve etc :

-ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMINT, CARE SA ATESTE FRECVENTAREA CURSURILOR LA  ZI  FARA INTRERUPERE, PANA LA DATA SOLICITARII IN ANUL ANTERIOR DATEI NASTERII COPILULUI
SAU DIPLOMA DE ABSOLVIRE INSOTITA DE FOIA MATRICOLA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMINT SUPERIOR  DACA A ABSOLVIT FACULTATEA IN  ANUL ANTERIOR DATEI NASTERII COPILULUI DACA SE AFLA INTR-UNA DIN  PERIOADELE ASIMILATE
 m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor

- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CA NU REALIZEAZA VENITURI SUPUSE IMPOZITULUIÎn cazul în care tatăl solicită îndemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate )
Atasament-
7Acord semnatFormular predefinit
8InformareFormular predefinit
9Obligatiile beneficiarilorFormular predefinit
10Cerere tipDocument informativ
11Adeverinta tipDocument informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Nr de inregistrareNotificare-

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.