Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Obținerea calitații de expert evaluator ARACIS a cadrelor didactice universitare

Descriere procedură

Obținerea calității de expert evaluator al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (denumită în continuare ARACIS) se realizează în condițiile prevăzute de OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Cadrele didactice universitare care doresc să devină experți evaluatori ARACIS trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

  • să fie cadre didactice titulare sau care își continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului instituției de învățământ superior, cu gradul didactic de conferențiar sau profesor universitar, angajați ai unei instituții de învățământ superior acreditate.
  • să aibe experiență în asigurarea calității educației care o pot dovedi prin:

- participarea activă în acest sens în cadrul instituției din care provin;

- implicarea în activități asociate managementului universitar(responsabil programe de licență/master, director departament, responsabil departament asigurare a calității, prodecan, decan, prorector, rector,etc);

- conducerea proiectelor la nivel național sau internațional în domeniul educației în învățământul superior;

- participarea la acțiuni specifice menite să dezvolte competențe de evaluator al calității în învățământul superior (cursuri, seminarii, ateliere, conferințe, etc)

Înregistrarea cadrele didactice universitare precum și înscrierea lor pentru parcurgerea etapelor de evaluare/testare se face online direct pe platforma electronică de evaluare a ARACIS https://pfe.aracis.ro/inscriere/inscriere.

Căi de atac

Legislatia nu contine prevederi speciale privind caile de atac in caz de litigiu, fiind aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
B-dul Mărăști nr.59, sector 1, București
Telefon: 021 206 76 00/ 021 206 76 02
Fax: 021 312 71 35
E-mail:secretariat@aracis.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
7 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1AdeverințăDocument eliberat de instituția de învățământ superior de unde provine candidatul care atestă că este angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată.Document scanat-
2AngajamentAngajament de aderare la prevederile Codului de etică și normelor de conduită profesională în activitățile desfășurate de ARACIS pentru asigurarea calității în învățământul superior din RomâniaFormular predefinit
3DeclarațieDeclarație privind evitarea conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitateFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Hotărârea Consiliului ARACIS privind includerea în Registrul Național al EvaluatorilorDocument final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.